Výroba a služby


Rostlinná výroba

Pěstování a prodej řepky, potravinářského obilí (pšenice, žito, ječmen, oves pluchatý, oves nahý), pěstování kukuřice, vojtěšky, jetele a dalších pícnin jako krmiva pro skot.

Živočišná výroba

Chov skotu (plemeno Montbélliarde) s hlavním zaměřením na produkci mléka a výkrm skotu, prodej embryí. Prodej plemenného materiálu.Polní a zemní práce

  • zemní práce, práce mechanizačními prostředky,
  • sklizeň obilí žacími mlátičkami Claas,
  • sklizeň silážní kukuřice s účinnějším drcením zrna
  • setí kukuřice, obilí a řepky
  • ostatní polní práce

 

Silniční doprava, opravy, náhradní díly

  • silniční motorová doprava
  • výroba a prodej náhradních dílů na páskovou odhrnovačku pluhu RABE WERK
  • opravy a údržba mostových/portálových jeřábů