O společnosti


ZAS Koloveč hospodaří na více než 3000 ha zemědělské půdy na okrese Domažlice v Plzeňském kraji.

Chováme plemeno skotu Montbeliard se zaměřením na produkci mléka, výkrm býků a prodej plemenného materiálu.Naše společnost také nabízí výrobu dopravních značek a informačních tabulí.

Whistleblowing