Fotogalerie

Pěstování řepky, obilí, kukuřic a pícnin…
Chov skotu (plemeno Montbélliarde)…
Podílíme se na tvorbě krajiny…

Na webové stránce byly vyžity fotografie naší zaměstnankyně  Michaely Fišerové.

Naše společnost každoročně vydává nástěnný fotokalendář pro zaměstnance a významné partnery.